Farah Mohamad Zain, Yahya Don, Yaakob Daud
2020 |
Education

Buku ini menampilkan tujuh bab berkaitan dengan kepemimpinan sekolah dan pengurusan kualiti sekolah. Sebagai pemimpin sekolah, kemahiran dan pengetahuan dalam pelbagai bidang ilmu perlu dimiliki bagi menjayakan pelbagai polisi dan program khususnya Kementerian Pendidikan Malaysia. Pemimpin sekolah perlu memiliki pelbagai kemahiran dan gaya kepemimpinan bagi mengurus staf, guru dan pelajar yang kebanyakan mereka adalah generasi Y dan generasi Z. Pemimpin sekolah perlu bijak untuk membuat keputusan, menyusun strategi, dan berhemah dalam membentuk budaya korporat sekolah. Semua elemen ini memerlukan pemimpin sekolah yang berketerampilan bagi mengurus kualiti sekolah. Negara menaruh harapan yang tinggi kepada sekolah untuk melahirkan insan cerdik pandai dan berakhlak mulia bagi menyediakan anak muda meneruskan pendidikan di kolej dan di universiti seterusnya ke pasaran tenaga kerja bagi membangunkan negara.

Read more... Read less...
Booklisti may receive a small commission if you purchase a book.

Kepemimpinan dan Pengurusan Sekolah Abad Ke-21 (UUM Press)