Cornelia Haas
2022 |
Foreign Language Study

Libër fëmijësh në dy gjuhë, nga 2-3 vjeç (shqip – anglisht anglisht. Lulun nuk po e merr gjumi. Të gjitha lodrat e saja ledhatare tashmë janë duke ëndërruar – peshkaqeni, elefanti, miushi i vogël, dragoi, kanguri dhe luani këlysh. Madje edhe arushi i vogël mezi i mban sytë e hapur... Hej arush, më merr dhe mua në ëndrrën tënde? Kështu fillon për Lulunë një udhëtim e cila e çon në ëndrrat e lodrave të saja ledhatare – dhe më në fund në ëndrrën e saj më të bukur. ► NEW: With printable coloring pages! A download link in the book gives you free access to the pictures from the story to color in. Bilingual children's picture book (Albanian – English) Lulu can't fall asleep. All her cuddly toys are dreaming already – the shark, the elephant, the little mouse, the dragon, the kangaroo, and the lion cub. Even the bear has trouble keeping his eyes open ... Hey bear, will you take me along into your dream? Thus begins a journey for Lulu that leads her through the dreams of her cuddly toys – and finally to her own most beautiful dream.

Read more... Read less...
Booklisti may receive a small commission if you purchase a book.

Ëndrra ime më e bukur – My Most Beautiful Dream (shqip – anglisht)

Libër fëmijësh në dy gjuhë